• ПЕДИЈАТРИЈА

Прим. др Савка Ђукановић, спец. педијатар (шеф службе)

Борјана Чивчија, мед. сестра техничар

Зорица Анђелић, мед. сестра техничар

 

  • ГИНЕКОЛОГИЈА

Др Сладибор Лакић, спец. гинекологије и акушерства

Мира Томић, акушерска сестра

Рада Васић, акушерска сестра

Радмила Сладојевић, акушерска сестра

Славојка Плејић, мед. сестра техничар