• ПЕДИЈАТРИЈА

Др Драгана Стипановић, специјалиста педијатар

Борјана Чивчија, мед. сестра техничар

Зорица Анђелић, мед. сестра техничар

Слађана Бајић, мед. сестра техничар

  • ГИНЕКОЛОГИЈА

Др Кара Али Хашман (Dr Karah Ali Khachman), спец. гинекологије и акушерства

Мира Томић, акушерска сестра

Тамара Јовандић, мед. сестра техничар