Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку -Лабораторија 2024

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку -гориво 2024

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку пелет 23/24

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку хематолошког бројача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за дигитализацију мамографа

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лабораторијске реагенсе за 2020.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пелета 2020/2021.години

Oдлука о набавци пелета за 2020/2021.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Лож уље и дизел гориво за 2019/2020.годину

Oдлука о набавци пелета за 2019/2020.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Лабораторија 2019.година

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Санитетски и завојни материјал 2019.година

Oдлука о избору најповољнијег понуђача стоматолошки материјал за 2019.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-лож уље и дизел 5 за 2018.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање 2019.година

Одлука о избору најповољнијег понуђача-пелет 2018/19.године

План набавки за 2019.годину

Oдлука о  избору најповољнијег понуђача за набавку стоматолошког материјала за 2018.годину

Oдлука о покретању поступка јавне небавке -Осигурање за 2018.годину

План набавки за 2018.годину

Сажеци уговора за 2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Набавка ЦР система за РТГ службу

Oдлука о поновном покретању поступка-Набавка лож уља и дизел горива за 2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача Лабораторијски материјал и реагенси за 2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача- Стоматолошки материјал и лијекови за 2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Санитетски и завојни материјал за 2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Осигурање 2017.године

Осигурање за 2017.годину

Одлука о покретању поступка набавка Осигурања за 2017 годину

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља и нафте

Одлука о обустави поступка јавне набавке лабораторијског материјала и регенаса за ЛОТ-ове 3,5. и 6.

Одлука о поништењу ЛОТ-а 6 за набавку лабораторијског материјала и реагенаса за 2016.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијског материјала и реагенаса за 2016.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Санитетски и завојни материјал за 2016.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Стоматолошки материјал и лијекови за 2016.годину

Oдлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка материјала за РТГ и УЗВ  дијагностику за 2016.

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга- цитолошки налази по“Папаниколау“ за 2016.годину.

Извод из плана јавних набавки за 2016.годину

Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке санитетског и завојног материјала за 2016. годину

Обавјештење о набавци санитетског и завојног материјала за 2016.годину.годину

Одлука о покретању поступка јавне набавке РТГ и УЗВ материјала за 2016.годину

Обавјештење о набавци РТГ и УЗВ материјала за 2016.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лијекова за 2016.годину

Обавјештење о набавци услуга – Цитолошки налази по Папаниколау за 2016.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање за 2016.годину