• Тим бр. 1

Др Мирославка Томић, спец породичне медицине (вођа тима)

Јованка Костић, мед.сестра- техничар

Биљана Зекановић, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 2

Др Радмила Станковић, спец. епидемиолог (вођа тима)

Чулић Радованка, мед.сестра- техничар

Јелена Рољић, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 3

Др Милена Лукић, спец.епидемиолог (вођа тима)

Милана Росић, мед.сестра- техничар

Косовац Санда, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 4

Др Велинка Малиџа, спец. ургентне медицине (вођа тима)

Данијела Бубуљ, мед.сестра- техничар

Чулић Весна, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 5

Др Миодраг Ђуза (вођа тима)

Борка Ђукановић,мед. сестра техничар

Весна Пена, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 6

Др Драгана Блажевић Маркез, спец.породичне медицине (вођа тима)

Војка Стеванић, мед. сестра техничар

Тамара Лазендић, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 7

Др Ђурђица Тешановић (вођа тима)

Слађана Ђурић, мед. сестра техничар

Милан Радић мед. техничар

 • Тим бр. 8 (амбуланта породичне медицине у Бјелајцу)

Др Радмила Ћоћкало (вођа тима)

 • Тим бр. 9 (амбуланта породичне медицине у Подрашници)

Др Радослав Вулета, доктор медицине (вођа тима породичне медицине)

Горјана Ковачевић, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 10 (амбуланта породичне медицине у Бараћима )

Др Милица Ђурић, доктор медицине (вођа тима)

Борка Василић, мед. сестра техничар

Рада Шушњар, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 11 (амбуланта породичне медицине у Грацима)

Др Љиља Петровић,  доктор мед.(вођа тима)

 • Тим бр. 12 (амбуланта породичне медицине у Језеру)

Др Јелена Шкавић  доктор медицине (вођа тима)

Рада Николчић, мед. сестра техничар