• Тим бр. 1

Др Мирославка Томић, спец породичне медицине (вођа тима)

Јованка Костић, мед.сестра- техничар

Бранкица Тодоровић, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 2

Прим.др Дубравка Анђелић, спец. епидемиолог (вођа тима)

Чулић Радованка, мед.сестра- техничар

Малиновић Јорданака, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 3

Прим.др Мирјана Савић, доктор медицине (вођа тима)

Милица Самарџија, мед.сестра- техничар

Косовац Санда, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 4

Др Велинка Малиџа, спец. ургентне медицине (вођа тима)

Вера Бркић, мед.сестра- техничар

Чулић Весна, мед.сестра- техничар

 • Тим бр. 5

Прим.мр.др Радомир Ђуза, спец.медицине рада (вођа тима)

Борка Ђукановић,мед. сестра техничар

Весна Пена, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 6

Др Миља Богојевић, доктор медицине (вођа тима)

Војка Стеванић, мед. сестра техничар

Јелка Видачковић, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 7

Др Перо Радић, спец радиологије (вођа тима)

Слађана Ђурић, мед. сестра техничар

Нада Дрљача, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 8 (амбуланта породичне медицине у Бјелајцу)

Др Александар Шћепановић, спец.ургентне медицине (вођа тима)

Милана Росић, виша мед. сестра техничар

Јелена Рољић, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 9 (амбуланта породичне медицине у Подрашници)

Др Милена Лукић, доктор медицине (вођа тима породичне медицине)

Горјана Ковачевић, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 10 (амбуланта породичне медицине у Бараћима )

Др Радослав Вулета, доктор медицине (вођа тима)

Борка Василић, мед. сестра техничар

Рада Шушњар, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 11 (амбуланта породичне медицине у Грацима)

Др Сњежана Мацановић Милутиновић,  доктор мед.(вођа тима)

Стана Ступар, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 12 (амбуланта породичне медицине у Језеру)

Др Синиша Попржен  доктор медицине (вођа тима)

Рада Николчић, мед. сестра техничар

 • Тим бр. 13

Др Јелена Шкавић  доктор медицине (вођа тима)