Јавна здравствена установа Дом Здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град је здравствена установа основана Одлуком Скупштине општине Мркоњић Град, број: 01-023-48/94, од 19.08.1994. године,  уписана у Регистар Окружног привредног  суда у Бањалуци под редним бројем: 057-0-Рег-11-004420 од 01.11.2012.године и у уписана у Регистар здравствених установа број:11/04-501-72/14 од 24.07.2014.године.

Сједиште Дома Здравља „Др Јован Рашковић“ је у Мркоњић Граду, ул. Јована Рашковића бб.

Дом здравља „Др Јован Рашковић“ грађанима општине Мркоњић Град, пружа услуге примарног нивоа здравствене заштите  непрекидно 24 часа. Дом здравља обавља послове здравствене заштите као професионалну медицинску дјелатност, по моделу породичне медицине.

У Дому здравља „Др Јован Рашковић“  је тренутно запослено 95 радника који су распоређени у службама:

Служба породичне медицине

 • Амбуланте за специјалистичке консултације:
  • а) Педијатрија и
  • б) Гинекологија,
 • Хигијенско епидемиолошка служба,
 • Служба хитне медицинске помоћи и транспорт возилима хитне медицинске помоћи,
 • Стоматолошка службa (дјечија, превентивна и општа стоматологија),
 • Служба лабораторијске дијагностике,
 • Служба РТГ и УЗВ дијагностике,
 • Центар за заштиту менталног здравља,
 • Породилиште,
 • Служба за правне, кадровске и оипште послове,
 • Служба за економско финансијске послове и
 • Техничка служба.
 • Служба за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга

Дом здравља пацијентима пружа и услуге секундарног нивоа здравствене заштите, односно услуге консултативно-специјалистичке здравствене заштите  из области пнеумофтизиологије, хирургије, ортопедије и неурологије, такође пружа услуге превоза пацијената санитетским возилом у болницу у медицински индикованим случајевима и превоз пацијената на хемодијализу.

DSC_0175__1416478218_15761