IMG_8479

Др Јово Косовац, доктор стоматологије

Др  Дијана Ђуза, доктор стоматологије

Др Милана Митровић, доктор стоматологије

Радмила Ступар, стоматолошка сестра-техничар

Божана Лакић, стоматолошка сестра-техничар

Јела Лекић, мед. сестра-техничар