IMG_8479

Др Јово Косовац, доктор стоматологије

Прим. др Јелица Џуџeлија Паштар, спец. дјечије стоматологије

Др  Дијана Ђуза, доктор стоматологије

Симо Кизић, зубни техничар

Радмила Ступар, стоматолошка сестра-техничар

Божана Лакић, стоматолошка сестра-техничар

Јела Лекић, мед. сестра-техничар