Адреса: Ул Јована Рашковића бб
70260 Мркоњић Град

Телефон: 050/211-319
Факс: 050/211-286
ЈИБ: 4401192050005
МБ: 1030795
Жиро рачуни:
5552000055242194 код Нове банке
5620998169876128 код НЛБ банке

E-mail: kontakt@domzdravljamg.com
domzdr@teol.net