Адреса: Ул Јована Рашковића бб
70260 Мркоњић Град

Телефон: 050/211-319
Факс: 050/211-286
ЈИБ: 4401192050005
МБ: 1030795
Жиро рачун: 5620990000342904 код НЛБ Развојне банке
E-mail: kontakt@domzdravljamg.com
domzdr@teol.net