IMG_8696

Марта Станишић, виши лаб. техничар

Јелена Цвијић, виши лаб. техничар

Мира Убовић, лаб. техничар

Александра Травар, мед. сестра техничар