– Служба породичне медицине
– Амбуланте за специјлистичке консултације:
а) Педијатрија и
б) Гинекологија,
– Хигијенско епидемиолошка служба,
– Служба хитне медицинске помоћи и транспорт возилима хитне медицинске помоћи,
– Стоматолошка службa (дјечија, превентивна и општа стоматологија),
– Служба лабораторијске дијагностике,
– Служба РТГ и УЗВ дијагностике,
– Центар за заштиту менталног здравља,
– Служба за правне, кадровске и оипште послове,
– Служба за економско финансијске послове,
– Техничка служба и
– Служба за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга