Свјетски дан здравља у Мркоњић Граду обиљежен је, између осталог, обиласком пацијената који су због болести или дубоке старости непокретни или теже покретни због чега дуго нису долазили у амбуланту дома здравља. Кућне посјете је обавио тим број:1 породичне медицине: др М. Томић, др Ђ.Тешановић, медицинска сестра Ј. Костић и возач З.Чулић. Прегледано је 10 пацијената, односно шест породица у кућним условима. Узети су анамнестички подаци са нагласком на социјалну анамнезу,  урађен је физикални преглед, измјерен шећер, крвни притисак, дати превентивни и други одговарајући савјети и неопходна терапија. Уочљиви су код појединих породица лоши социјални и услови становања, као и усамљеност, недостатак адекватне помоћи ближњих и друштвене заједнице због разних објективних околности. И поред свега, установили смо да наши пацијенти узимају препоручену терапију и придржавају се савјета које смо често принуђени давати преко чланова њихове породице који умјесто њих посјећују породичног љекара. Код једног млађег пацијента, који не долази љекару, смо открили висок крвни притисак који треба лијечити, а код другог повишен шећер који смо планирали контролисати.  Дом здравља, односно томови породичне медицине, нажалост, немају довољно времена за чешће кућне посјете поменутим пацијентима због оптерећености свакодневним радом у амбулантама.  Веома смо  били сретни  кад смо на лицима наших пацијената видјели одушевљење нашим обиласком и захвални смо им за то, добру сарадњу и наду за боље здравље и дужи живот.
Закључили смо да је здравствено стање пацијената које смо обишли у великој мјери угрожено објективним лошим социјално материјалним условима становања и недовољном бригом друштвене заједнице, што је веома битно узевши у обзир дефиницију здравља од стране Свјетске Здравствене Организације : „Здравље није само одсуство болести него подразумијева потпуно физичко, душевно и социјално благостање“.

Припремила, прим.др Мирославка Томић, спец.породичне медицине

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA