Свјетска здравствена организација је прогласила 5. мај Свјетским даном хигијене руку у здравственим установама и покренула међународну кампању под називом „Сачувајте животе – оперите руке“. Она представља значајан дио едукације здравствених радника посвећене побољшању и одржавању хигијене руку на прави начин и у право вријеме како би се на адекватан начин смањио број болничких инфекција у здравственим установама.

Прање руку је једна од најједноставнијих и најекономичнијих мјера које се предузимају с циљем пресјецања ширења узрочника различитих болести које се могу пренијети с пацијената на особље или с особља на пацијенте.

Концепт “Мојих пет тренутака за хигијену руку” је концепт који је развила група стручњака СЗО. Концепт се темељи на томе да за хигијену руку у здравственом раду постоји пет главних прилика када је хигијена руку незамјенљив начин за превенцију преноса микроорганизама и у тих пет прилика се могу уврстити све индикације за хигијену руку. Концепт је једноставан за памћење, контрола његовог спровођења је проста, очигледан је микробиолошки ризик у тих пет прилика – ризик за пацијента, а исто тако и за особље и друге пацијенте.

Те прилике, односно индикације су:

  1. Прије контакта с пацијентом, односно његовом околином
  • Хигијена руку у овом тренутку потребна је да заштитимо пацијента од флоре коју здравствени радници носе на рукама.
  1. Прије асептичког поступка (давање ињекције и сл.).
  • Хигијена руку у овом тренутку важна је да заштитимо пацијента од уласка штетних микроорганизама у његово тијело, укључујући и његове властите микроорганизме.
  1. Након излагања ризику од контаминације тјелесним течностима и излучевинама пацијента.
  • Хигијена руку у овом тренутку има двоструки ефекат. Као прво, превенција је ризика од колонизације или инфекције здравствених радника, а као друго, смањује ризик преноса микроорганизама с колонизованог мјеста на чисто мјесто истог пацијента. Код истог поступка потребно је и ношење рукавица. У таквим случајевима потребна је хигијена руку прије стављања и након скидања рукавица.
  1. Након контакта с пацијентом.
  • Хигијена руку у овом тренутку превенција је преноса пацијентове флоре са контаминираних руку здравствених радника, као и ширења микроорганизама. Хигијена је потребна да заштитимо себе и околину од штетних пацијентових микроорганизама.
  1. Након контакта с пацијентовом околином, ако и није било контакта с пацијентом.

Припремила, Гордана Даниловић- Главна сестра установе

хигијена руку