Пројекат јачања сестринства у Босни и Херцеговини (ПроСес) има за циљ унапређење здравствених исхода у Босни и Херцеговини повећањем квалитета и приступа услугама медицинских сестара и техничара, посебно за угрожене групе становништва.

ПроСес дјелује у цијелој Босни и Херцеговини, у оба ентитета и у Брчко дистрикту, а прва фаза пројекта обухвата период од 2012. до септембра 2016. године. Пројекат је развио и спроводи конзорциј сачињен од босанскохерцеговачких и међународних партнера (Фондација Фами, Универзитетска болница у Женеви, Институт сестринских наука Универзитета у Базелу), а подржава и финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

ПроСес обједињује интервенције у слиједеће три области:

1) регулатива и признавање сестринске професије;
2) развој сестринства у заједници/поливалентне патронаже и приступ угроженим групама становништва;
3) формално високо образовање медицинских сестара и техничара. Док су непосредни корисници пројекта медицинске сестре и техничари и други здравствени радници с којима они сарађују, крајњи корисници пројекта су корисници здравствених услуга, односно општа популација, а посебно угрожене групе становништва којима је ограничен приступ здравственим услугама.

Више информација о пројекту је доступно на пројектној wеб страници –http://www.fondacijafami.org/ProSes.html

те у информативном летку о пројекту на wеб страници –http://www.fondacijafami.org/Sestrinstvo_pdf_/ProSes%20-%20letak.pdf
Обезбјеђивањем бесповратних средстава за учешће на конференцијама, ПроСес жели подржати медицинске сестре и техничаре да искористе потенцијалне предности учешћа на различитим конференцијама и на тај начин помогне изградњи капацитета медицинских сестара и техничара у БиХ. Кандидаткиње и кандидати се могу пријавити тако што ће послати захтјев Комисији за одобравање грантова ПроСес-а. Информације о критеријумима подобности, документима потребним за пријављивање и крајњим роковима налазе се у водичу за пријаву – http://www.fondacijafami.org/ProSes_ucesce_na_konferencijama.html

LOGO_ProSes_