ЗАВИСНОСТ О МОДЕРНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

Наша култура и свакоднени живот су  засићени масовним медијима. Мобилни телефини, интернет мреже и телевизија доминирају професионалним и приватним животом многих људи.

Масовни медији утичу и на формирање система вриједности. Граница између стварног и виртуелног  окружења није јасна и дијете које одраста сатима загледано у екран није сигурно шта је стварност.

Широм  свијета дјеца проводе више од три сата дневно испред екрана. Студије су потврдиле да телевизију највише гледју дјеца из социјално депривираних породица, они немају могућност да се баве спортом, да путују, иду у позориште. Изложеност насиљу путем медија повећава ризик од насилног понашања. “Виртуелна“лоша улица је доступна већини младих и лоше утиче на њихов развој.

Коријени ове зависности могу бити тешкоће у савладавању животних тешкоћа,  особе које су стидљиве и тешко остварују блиске контакте и поготово уколико постоје тешкоће у породици, лако може доћи до „бијега од стварности“.

Уз медије све чешћа је зависност о интернету, патолошко коцкање, злостављење дјеце итд.

Несумњиво да је интернет донио многе користи, нарочито у комуникацији и ширењу информација, али свака активност која омета радно, породично или економско функционисање захтјева тражење  стручне помоћи.

Зато је потребно ограничено коришћење мрежа, надзор над дјецом и постављање граница а поготово лични примјер родитеља или других особа које брину о дјеци.

И код одраслих се тражи рационална употреба технологија и промоција здравих стилова живљења, заправо је пожељно његовати  културу  здравља уопште.

Гузијан др Слађана

специјалиста психијатрије

mentalno zdravlje 2019