Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пелета 2019/2020.година

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Лож уље и дизел гориво за 2019/2020.годину

 

Oдлука о набавци пелета за 2019/2020.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Лабораторија 2019.година

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Санитетски и завојни материјал 2019.година

 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача стоматолошки материјал за 2019.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-лож уље и дизел 5 за 2018.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање 2019.година

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-пелет 2018/19.године

 

План набавки за 2019.годину

 

Oдлука о  избору најповољнијег понуђача за набавку стоматолошког материјала за 2018.годину

 

Oдлука о покретању поступка јавне небавке -Осигурање за 2018.годину

 

План набавки за 2018.годину

 

Сажеци уговора за 2017.годину

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Набавка ЦР система за РТГ службу

 

Oдлука о поновном покретању поступка-Набавка лож уља и дизел горива за 2017.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача Лабораторијски материјал и реагенси за 2017.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача- Стоматолошки материјал и лијекови за 2017.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Санитетски и завојни материјал за 2017.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Осигурање 2017.године

 

Осигурање за 2017.годину

 

Одлука о покретању поступка набавка Осигурања за 2017 годину

 

 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља и нафте

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке лабораторијског материјала и регенаса за ЛОТ-ове 3,5. и 6.

 

Одлука о поништењу ЛОТ-а 6 за набавку лабораторијског материјала и реагенаса за 2016.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијског материјала и реагенаса за 2016.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Санитетски и завојни материјал за 2016.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Стоматолошки материјал и лијекови за 2016.годину

 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача- Набавка материјала за РТГ и УЗВ  дијагностику за 2016.

 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга- цитолошки налази по“Папаниколау“ за 2016.годину.

 

 

Извод из плана јавних набавки за 2016.годину

 

Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке санитетског и завојног материјала за 2016. годину

 

Обавјештење о набавци санитетског и завојног материјала за 2016.годину.годину

 

Одлука о покретању поступка јавне набавке РТГ и УЗВ материјала за 2016.годину

 

Обавјештење о набавци РТГ и УЗВ материјала за 2016.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лијекова за 2016.годину

 

Обавјештење о набавци услуга – Цитолошки налази по Папаниколау за 2016.годину

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање за 2016.годину