Дана 03. децембра се обиљежава Међународни дан особа са посебним потребама. У свијету свака десета особа живи са неким обликом инвалидитета. Велики број особа са посебним потребама суочавају се са стигматизацијом и дискриминацијом те су им ускраћена основна људска права на образовање, запошљавање и здравствену заштиту. Неопходно је учинити све да се унаприједи квалитет живота особа  са посебним потребама и да се  подигне свијест о важности интеграција особа са инвалидитетом у све аспекте живљења.

posebnepotrebe